Jednoduché účtovníctvo

  • spracovanie účtovných dokladov a vedenie účtovných kníh a evidencie
  • asistencia pri kontrolách Finančného úradu, Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a podkladov pre daňové priznanie
  • vypracovanie daňového priznania
  • evidencia dokladov DPH
  • vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty
  • vypracovanie súhrných výkazov DPH
TOPlist