Poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

  • ekonomické a finančné analýzy, analýzy finančného výsledku a položiek ekonomických výkazov
  • podnikateľský plán
  • strategický plán
  • príprava finančných rozpočtov
  • príprava projekcii finančných výkazov pre budúce obdobia
  • poradenstvo a príprava podkladov pre banku pri žiadosti o úver
  • kalkulácie a cenotvorba
TOPlist